PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZE

OFERUJEMY

  • atrakcyjne warunki pracy
  • rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia

WYMAGAMY

  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • rozpoczęty lub ukończony kurs kwalifikacyjny bądź specjalizacja z dziedziny opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: geriatrycznego, paliatywnego, rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub zachowawczego