OPIEKUNOWIE MEDYCZNI

OFERUJEMY

  • atrakcyjne warunki pracy
  • rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia
  • przyjazne środowisko pracy
  • niekonwencjonalne formy szkolenia
  • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji

WYMAGAMY

  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • rozpoczęty lub ukończony kurs kwalifikacyjny bądź specjalizacja z dziedziny opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: geriatrycznego, paliatywnego, rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub zachowawczego
  • doświadczenia w pracy